Terms of Use

TARAFLAR

Bu sözleşme Anatolian.Org yönetimi ile Anatolian.Org hizmetlerinden en az birini kullanan kullanıcı arasındadır.

 

TANIMLAR

Site; anatolian.org alan adı ve bu alan adının alt adlarında (subdomain) hizmet veren websitesinin kurucusunu ve yöneticilerini ifade eder.

Kullanıcı; Anatolian.Org hizmetlerinden en az birini anatolian.org websitesi aracılığıyla doğrudan veya API hizmetleriyle dolaylı yoldan kullanan kişi ve/veya kişileri ifade eder.

Kripto para; Herhangi bir merkezi olmayan, kriptoloji bilimindeki asimetrik şifreleme sayesinde sadece sahibine kullanım imkanı veren, ne kadarının kime ait olduğunda kullanan herkesin blockchain (blok zinciri) teknolojisi sayesinde mutabık kaldığı, gücünü matematikten alan dijital paradır.

Bank Anatolian; Anatolian.Org tarafından kripto para takas işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için kurulmuş bir platformdur. Bank Anatolian bankacılık faaliyetlerinde bulunmaz, kripto para cüzdan hizmeti vermez, kullanıcıları kredilendirmez, borçlandırmaz, kullanıcılara vadeli işlemler sunmaz, değerli mülkler için kasa hizmeti vermez, aslen bankacılık lisansı gerektiren işlemler gerçekleştirmez.

Ürün; Bank Anatolian platformunda kullanıcılar tarafından sunulan takası yapılan kripto paraları ifade eder.

Anatolian Ürünleri; Anatolian.Org tarafından sunulan dijital mal ve hizmetleri ifade eder.

HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

Kullanıcılar, Bank Anatolian hizmetlerinden faydalanabilmek için resmen reşit olduklarını beyan ve taahhüt eder. Kullanıcılar verdikleri bilgilerin doğruluğundan mesuldür. Anatolian.Org hatalı bilgi veren kullanıcıların hesaplarını geçici veya kalıcı bir şekilde durdurma hakkına sahiptir.

Anatolian.Org, sistemin işleyişine zarar getirecek işlem yapan kullanıcının hesabını kapatma hakkına sahiptir. Kullanıcı, Anatolian.Org hizmetlerinin işleyişine zarar verme girişimine karşılık olarak doğacak hukukî ve cezaî müeyyideleri kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcılar, Anatolian.Org hizmetlerini kullanırken bulundukları devletin ve Anatolian.Org hizmetinin bulunduğu Türkiye Cumhuriyeti devletinin kanunlarına aykırı eylemde bulunmayacağını, aksi halde doğacak cezaî müeyyideleri kabul edeceğini taahhüt eder.

Terör, şiddet, kendine zarara teşvik, her türlü silah, mühimmat, uyuşturucu ve diğer zararlı mal ve/veya hizmetlerin ticareti, ekonomik açıdan zarar verici (saadet zinciri vb.) faaliyetler gibi işlere karışmış kişiler ve/veya karışmış kişilerle doğrudan bağlantısı tespit edilmiş kişiler Anatolian.Org hizmetlerinden uzaklaştırılır. Anatolian.Org bu durumda oluşacak zararlardan mesul tutulamaz.

Anatolian.Org dilediği zaman kullanım sözleşmesini önceden duyurmadan değiştirme hakkına sahiptir. Kullanıcılar, hizmetlerden faydalınırken yayına sunulmuş güncel sözleşmeyi kabul etmiş ve hak ve yükümlülüklerinin farkında olduğunu beyan etmiş sayılır.

Anatolian.Org, ürün ve hizmetlerinin ücretlendirmesinde önceden duyurmaksızın düzenleme yapma hakkına sahiptir. Kullanıcılar sitede yayımlanan ücretlendirmelere tabidir. Güncel ücretlendirmelere dikkat edilmemesi durumunda oluşabilecek mağduriyetlerden Anatolian.Org sorumlu tutulamaz.

Kullanıcılar eksik veya fazla yapılan para transferleri için Anatolian.Org tarafını bilgilendirmekle sorumludur. Kullanıcılar fazla yapılan ödemelerin Bank Anatolian sistemine iadesini yapacağını beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, aksi durumda doğacak hukukî ve cezaî müeyyideleri kabul ettiğini beyan eder.

Anatolian.Org, tarafına iletilmemiş olası sistem hatalarının sonucunda yaşanan zararlardan dolayı hukukî veya cezaî sorumluluğa sahip değildir. Anatolian.Org, olası sorunların tarafına iletilebilmesi ve mağduriyetin giderilmesi amacıyla iletişim kanallarını açar. Kullanıcılar, sorun çözümü için bu kanalları kullanacağını kabul ve beyan eder.

Kripto para ağlarında, internet bağlantılarında, bankacılık sistemlerinde, yoğunluk yaşanan sistemlerde meydana gelen sorunlardan Anatolian.Org sorumlu tutulamaz.

Ekonomik hizmet vermek amacıyla Bank Anatolian para transferlerini toplu halde yaptığını beyan eder. Geç transfer gerçekleşmesi durumunda oluşabilecek zararlardan Anatolian.Org sorumlu tutulamaz.

Anatolian.Org ürün ve hizmetlerinde dilediği zaman dilediği kişilere promosyon verme hakkına sahiptir. Beyan edilen promosyon kurallarına uymayan kullanıcılardan promosyon hakları alınır.

Bank Anatolian, kripto para veya diğer maddi değeri olan ürünler için kullanıcılara şahsi cüzdan veya kasa hizmeti vermez. Kullanıcılar sadece takas etmek istedikleri ürünleri sistemde bulundurmaları gerektiğinin farkında olduğunu kabul eder. Bank Anatolian, sistemde bulunan kripto paraların yüksek miktarda kullanılmayan kısmı için Anatolian.Org’a ait soğuk cüzdanları kullanmaktadır. Fakat Anatolian.Org bir merkez tarafından kontrolü imkansız olan kripto paralar için sigorta sağlamamaktadır. Kullanıcılar bunun farkında olduğunu kabul ve beyan etmiş sayılır.

Kullanıcılar, Bank Anatolian tarafından belirtilen en düşük para transfer miktarlarına ve kurallarına uyacağını ve belirtilen miktarların altındaki transferlerin Anatolian.Org tarafından iade edilme zorunluluğunun olmadığını kabul etmiş sayılır.

Kullanıcıların hatalı bakiye yüklemeleri sonucu oluşan mağduriyetlerden Anatolian.Org sorumlu tutulamaz. Kullanıcılar kripto para bakiyesi yüklemeleri için kendilerine atanan adresleri ve TL bakiyesi yüklemeleri için kendilerine atanan kodları en fazla 1 (bir) defa kullanacağını, yanlış adrese veya yanlış hesaba gönderdikleri yüklemeler sebebiyle Anatolian.Org’u sorumlu tutmayacağını kabul ve beyan eder.

 

GÜVENLİK, GİZLİLİK VE MAHREMİYET

Anatolian.Org, kullanıcıların açık bilgilerini gerçek veya tüzel kişilerle ticaret veya reklam amacıyla paylaşmaz, fakat kullanıcıların kimlik bilgileriyle bağlantılanamayacak anonim bilgileri paylaşma hakkına sahiptir.

Anatolian.Org, kullanıcıların işlem geçmişini, güncel işlem taleplerini ve sahip olduğu diğer verileri, talep edilmesi durumunda yetkili makamlara iletmekle yükümlüdür. Anatolian.Org bu durumda kullanıcıları bilgilendirmekle sorumlu değildir.

Anatolian.Org, güvenlik sebebiyle ve servis kalitesi artırmak amacıyla kullanıcı bilgilerini saklama hakkına sahiptir. Saklanan veriler; kullanıcı ismi, kullanıcının Anatolian.Org hizmetlerini kullanırken yaptığı tüm işlemler ve işlem zamanları, IP adresi, tarayıcı bilgisi, işlem yapılan kripto para adresleri, banka hesap ve IBAN numaraları, e-posta adresleri. Anatolian.Org bu verileri tutmasından dolayı kullanıcıların gizlilik hakkının ihlaliyle suçlanamaz. Anatolian.Org, bu verileri gerçek veya tüzel kişilere satmayacaktır fakat yetkili makamlarla paylaşmakla yükümlüdür.

Anatolian.Org, kullanıcılara siteye güvenli giriş yöntemleri sunmaktadır. Kullanıcılar https protokolü üzerinden hizmetleri kullanmakla yükümlüdür. Kullanıcılar hesapların güvenliğinden kendilerinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır. Ağ bağlantılarındaki güvenlik zaafiyetlerinden, kullanıcının cihazlarına yerleşmiş zararlı yazılımlardan (virüs, keylogger vb. malware yazılımlar), taklit sitelere veya uygulamalara erişimden dolayı meydana gelebilecek mağduriyetlerin hiç birinden Anatolian.Org sorumlu değildir.

Bank Anatolian işlemleri, güvenlik amacıyla 2 katmanlı sunucu yapısı kullanılarak gerçekleştirilir. Tüm gerçek işlemler, güvenlik kontrolleri sağlandıktan sonra üst sunucuda (master server) gerçekleştirilir. Kullanıcılar işlem taleplerini alt sunucuya (slave server) websitesi aracılığıyla iletir ve işlem sonuçlarını burada görüntüler. Güvenlik tedbirleri sebebiyle, yoğunluk oluştuğu durumlarda yaşanan uzun işlem sürelerinden kaynaklanan zararlardan Anatolian.Org sorumlu değildir.